2b

Naučná stezka » 14 zastavení » 2b

 

DŮL GABRIELA   (Dolování a tavba železa)

Nejen dolování, ale i tavení železa výrazně poznamenalo zdejší region.
Zdrojem železa byly dvě rudy, dobývané z Krušné hory. Byla to vyvřelá hornina hematit, nazývaná rovněž krevel, jinak kysličník železitý Fe2O3. Je to červená, červenohnědá až černá hornina, někdy v pevných kusech, jindy drolící se štěrk, někdy s čočkovitým povrchem.
Ruda se těžila kusová, velikost 25 – 120 mm pro vsázku do vysokých pecí,
drobná 10 - 25 mm pro zpracování v hrudkovnách a zrnitá 4 - 10 mm pro povrchovou úpravu odlitků a pro cementárny.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->