4

Naučná stezka » 14 zastavení » 4

 

POD ROZHLEDNOU

Lesnictví je hospodářská činnost a cílem lesníka je vypěstovat zdravé silné rovné kmeny dřevin, které budou vhodné k dalšímu zpracování jako stavební dříví nebo pro různé výrobky ze dřeva.
V hospodářském lese probíhá vývojový cyklus, na jehož konci je sklizeň stromů, které dozrály, lesnicky řečeno dosáhly doby obmýtí.
Obnova lesa smýcením je různá u různých dřevin a na různých stanovištích, smrky a borovice dozrají a poskytují nejkvalitnější dřevo ve věku 80-100 let, duby a buky ve stáří 100-140 let. Z hospodářského hlediska nemá význam nechávat stromy růst déle, neboť pak jejich dřevo ztrácí na kvalitě, podléhá hnilobě, škůdcům, u přestárlých stromů též klesá přírůst dřeva.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->