5

Naučná stezka » 14 zastavení » 5

 

ZÁMEČEK

V těchto místech stála budova fürstenbergského zámečku, jinak bývalého horního úřadu. Po poddolování a následném poškození stavby sedáním, byl dům v roce 1960 zbořen. Dnes jej připomínají pouze hromady zarostlé sutě jižně od cesty a severozápadně za cestou je viditelný obrys hrází přilehlého rybníčku.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->