8

Naučná stezka » 14 zastavení » 8

 

HUDLICKÝ VRCH

Pověst Posvícení v Hudlicích vypráví o události, která se zde měla stát.
V okolních lesích se nacházelo mnoho milířů, v nichž uhlíři pálili dřevěné uhlí pro železářské pece. Podle pověsti ve zdejších hlubokých lesích zabloudil při lovu český kníže Oldřich, kterého našel uhlíř Matěj a nechal ho u sebe přenocovat. Stalo se tak v den, kdy se v Hudlicích slavilo posvícení. Chudý uhlíř, aniž by věděl, koho v lese našel, knížete pohostil a ráno z lesa vyprovodil. Na oplátku byl Matěj i se svou ženou pozván k Oldřichovi do Prahy. Pověst je obsahem divadelní hry loutkáře Matěje Kopeckého Posvícení v Hudlicích. Téma z této hry si vybral i Antonín Dvořák jako libreto opery Král a uhlíř.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->