9

Naučná stezka » 14 zastavení » 9

 

NA CÍRKVI

Na Církvi - podle vrchu Církev. V překladu církev znamená shromáždění, sbor. Pravděpodobně se zde lidé scházeli k určitým procesí, slyšením, poutím, ale třeba i ke společné cestě za prací.
Jedná se o krásné místo přímo vybízející zapojit fantazii a pátrat v minulosti.
 

Zdejší kraj, kterému my dnes říkáme Křivoklátsko, je známý nejen svou krásnou přírodou, ale i historií sahající hluboko do minulosti. Před více než dvěma tisíci lety na našem území žili Keltové.  Mluvili zcela jiným jazykem než je ten náš, byli mnohem více spjati s přírodou, obdělávali pole, chovali zvířata, lovili zvěř a ryby, těžili železnou rudu.

2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->