10

Naučná stezka » 14 zastavení » 10

 

NA KOLEJKÁCH

Existence dolů a blízkých železáren způsobila praktické využití řady progresivních myšlenek, dopravních technologií a inženýrských staveb. V době fungování železáren byly náklady na samotné těžení rudy cca. 25% celkových nákladů, zatímco zbytek byl na údržbu, režii a zejména dopravní náklady.
Dopravní náklady byly přeprava rudy k pecím, dovoz dřevěného uhlí, odvoz odpadu, odvoz hotových výrobků a podobně.
Proto jakákoli úspora dopravních nákladů i tehdy výrazně zvyšovala rentabilitu dolů a železáren.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->