11

Naučná stezka » 14 zastavení » 11

 

NA ÚMRLČÍ

Zvláštní název Na Úmrlčí, lidově Na Úmrčí, vznikl následovně. Touto cestou se vozili zemřelí lidé ze Svaté do Hudlic. Později, když měla obec Svatá svůj hřbitov, cesta ztratila svoji funkci, ale nezanikla a stala se vítanou spojnicí mezi Hudlicemi a Svatou. Název zlidověl a zachoval se do dnešní doby. Zajímavé je, že zemřelé ze Svaté doprovázeli pozůstalí, ale kněz se k průvodu, jdoucímu do kostela sv. Tomáše, přidal až v Hudlicích, v místech, kde se říká U Kříže.

 

Víte, že když v roce 1838 byl Josef Jungmann zvolen děkanem filosofické fakulty, bratr Antonín Jungmann, doktor medicíny a profesor, předával svému staršímu bratru Josefovi svůj univerzitní úřad, třetí bratr Jan, kněz, sloužil slavnostní mši, která k této instalaci patřila. Tehdy se na půdě staroslavného Karolina setkali tři bratři Jungmannové, vzácný příklad tehdejší i dnešní generaci, že třebaže z prosté doškové chalupy, lze dosáhnout cílů nejvyšších.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->