13

Naučná stezka » 14 zastavení » 13

 

POD BUKEM

O Křivoklátsku se říká, že je kolébkou české myslivosti. Tato oblast byla již v  minulosti oblíbeným lovištěm českých knížat a králů. Romantická krajina, rozsáhlé lesní komplexy, nebývalé množství zvěře, to vše kousek za branami sídelního města. Lovil zde v letech 1004 - 1012 kníže Jaromír, po něm Břetislav II. Křivoklátské lesy si zvlášť oblíbil král Přemysl Otakar I., císař Karel IV. a král Václav IV.  Jim také vděčí Křivoklátsko za to, že se až do dnešních dob zachovalo ve své téměř původní divoké kráse.
Možná to zní překvapivě, ale historie křivoklátských lesů není starší než 13 tisíc let. Tehdy, na sklonku doby ledové, bylo Křivoklátsko bezlesé a většinu jeho plochy pokrývaly kamenité hole, v nižších polohách přecházející ve  sprašové pustinné stepi. Poté, se podnebí v několika vlnách oteplovalo, zvlhčovalo a umožňovalo tak návrat různých druhů dřevin z jižněji položených oblastí. V první fázi to byly vrby, břízy a borovice, později náročnější dřeviny jako je dub, jasany a další.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->