Technické údaje

Rozhledna » Technické údaje

  • výška 33 m
  • výška podesty 20,9 m
  • nadmořská výška základny 606 m
Rozměry: založení rozhledny v nadmořské výšce +-0,0=606 m.n.m.; výška vyhlídkové podesty +20,9m; výška korouhve +33 m; půdorysný rozměr základny 10,8m; průměr kulatého dubového schodiště Ø 1,8m; výška schodiště 20,5 m; výška jednoho stupně 0,2 m; celkový počet stupňů ve schodišti: 98; celková kubatura borovicové hloubkově impregnované kulatiny 20,56m3; celková kubatura dubu použitého při výrobě schodiště; 4,29 m3; 3 397,82 kg žárově zinkované kulatiny; zastavěná plocha rozhledny 50,5 m2; obestavěný prostor rozhledny 538m3;

Investor: Evropská unie, obec Hudlice;
Architekt: Huť architektury Martin Rajniš, Praha-Malá Strana, Martin Rajniš, Martin Kloda, Tomáš Kosnar, David Kubík; statiky Agral Plast, Liberec – Jiří Žižka;
Generální dodavatel rozhledny: FORTNA stav, Praha – Baručák, Stýblo;
Ocelové výrobky: R.A.M.Steel, Tábor;
Dodavatel borovicové kulatiny: Palis Plzeň, Třemošná;

Místo stavby: vrcholový palouk Krušné hory (606 m.n.m.), na místě stavby bývalého vojenského triangulačního bodu. Nosná konstrukce rozhledny je navržená ve tvaru trojbokého jehlanu, prostorová příhradovina z borovicové hloubkově impregnované kulatiny. V této konstrukci je zavěšený štíhlý válec točitého dubového schodiště. Vyhlídková podesta je ve výšce 20,9 m nad terénem, celková výška jehlanu je 33 m. Kulatina je pospojovaná ocelovými žárově zinkovanými styčníky. Zastřešení podesty, lehkým kruhovým rám o poloměru 2,5m, potažený průhlednou PVC membránou. Vrchol rozhledny je zakončen žerdí, která nese větrnou korouhev.

 

2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->