12

Naučná stezka » 14 zastavení » 12

 

U STUDÁNKY

Většina informačních tabulí naučné stezky má historické téma.
Tato zastávka pojednává o současnosti obce Hudlice, přesněji o době, ve které tato naučná stezka vznikla.
V roce 2015 měla obec asi 1100 obyvatel a 450 čísel popisných.
2016
<-- stránky rozhledny MÁMINKA jsou průběžně doplňovány -- děkujeme za pochopení -->